FAQ studium ve Švédsku

Co všechno musím splnit, pokud chci studovat vysokou školu ve Švédsku?

Pokud se rozhodneš pro studium na švédské univerzitě, bude Ti s trochou nadsázky k přijetí stačit úspěšně složená maturitní zkouška, dobrá znalost angličtiny prokázaná jazykovým certifikátem a včasně podaná přihláška ke studiu. Každá škola si může určit další specifické podmínky přijetí ke studiu, např. maturitní zkouška z konkrétního předmětu nebo celkový průměr známek studenta, a tak je nejlepší se na požadavky jednotlivých škol podívat do jejich profilů.

Jak se mám přihlásit ke studiu ve Švédsku?

Zahraniční studenti žádají o přijetí ke studiu prostřednictvím centralizované přihlášky přes společný registrační online systém Universityadmissions.se. Studenti se mohou přihlásit na více studijních oborů, které v žádosti seřadí podle svých priorit.

Uchazeči o bakalářské studium mohou podat přihlášku až na 10 studijních programů. Přijati mohou být ale pouze na 8 z nich a na maximálně 45 kreditů za semestr. Uchazeči o studium na magisterském stupni mohou podat přihlášku na 4 studijní programy a být přijati na maximálně 30 kreditů za semestr.

Jak se dostat na školu ve Švédsku?

Chceš-li studovat na švédské univerzitě, bude Ti s trochou nadsázky k přijetí stačit úspěšně složená maturitní zkouška, dobrá znalost angličtiny podložená jazykovým certifikátem a včasně podaná přihláška ke studiu. Podmínky přijetí na vysokou školu ve Švédsku si každá škola může určit individuálně.

Kdy musím podat přihlášku na švédskou vysokou školu?

V případě nástupu ke studiu v září je třeba podat přihlášku na vysokou školu ve Švédsku přes centralizovaný systém do 16. ledna. Vysoké školy dodatečně přijímají studenty i po tomto termínu, kdy se otevírají lokální přijímací střediska schopné plnohodnotně zapsat studenta i po tomto termínu. Důležité je sledovat informace o deadlinech přímo na webových stránkách konkrétních škol.

Jaká znalost angličtiny je požadována?

Znalost angličtiny můžeš doložit různými jazykovými certifikáty. Mezi nejrespektovanější zkoušky z angličtiny patří mezinárodně uznávané zkoušky Cambridge či IELTS.

                                                 Příklad jazykových zkoušek a požadované ohodnocení:

  • IELTS test- 5.0-6.0, spolupracujeme s British Council, kde si můžeš test udělat.
  • Cambridge Advanced (CAE) - level C
  • Cambridge Proficiency (CPE) - level C

Co když nesplňuji jazykovou nebo jinou podmínku přijetí ke studiu?

Pokud nemáš znalosti angličtiny na požadované úrovni nebo jiné odborné způsobilosti pro přijetí, můžeš absolvovat různé doplňující kurzy, např. tzv. přípravný ročník nebo semestr (University Foundation Course). Školy často nabízejí zahraničním studentům kurzy švédštiny vyučované během semestru, kde se studenti mohou učit švédsky zdarma, nebo intenzivní kurz švédštiny v létě ještě před samotným zahájením studia.

Na tyto přípravné kurzy Ti bude uděleno povolení k pobytu, ale jen za předpokladu, že přípravné vzdělávání je podmínkou přijetí ke studiu nebo je přímou součástí Tebou vybraného studijního oboru a netrvá déle než 1 rok.

Mohu přestoupit z domácí univerzity na vysokou školu ve Švédsku a pokračovat plynule ve studiu?

Studenti vysokých škol mají možnost žádat o uznání předmětů absolvovaných na vysoké škole v ČR a v případě kladného posouzení nastoupit do vyššího ročníku bakalářského studia. Uznávání absolvovaných předmětů je však individuální a záleží na konkrétní univerzitě, kolik předmětů a zda vůbec studium uzná.

Je vysokoškolský titul získaný v ČR akceptovaný univerzitami ve Švédsku?

Ne všechny vysokoškolské tituly jsou akceptovány. Při jejich posuzování se bere v úvahu délka a obsah studia a často i výzkumná činnost, která je ve Švédsku nedílnou součástí studia na vysoké škole. K přihlášce na doktorské studium se často přikládá hodnocení z domácí univerzity, motivační dopis nebo esej, kde má student vysvětlit důvody, proč se hlásí na doktorské studium.

Je možné získat ve Švédsku titul PhD., když mám ukončenou vysokou školu v ČR?

I doktorské studium je možné ve Švédsku absolvovat v anglickém jazyce. Pokud máš zájem stát se doktorandem ve Švédsku, nejdříve se budeš muset prokázat vysokoškolským diplomem. Student, který již s doktorským studiem začal ve své zemi může ve studiu pokračovat na některé ze švédských vysokých škol. Podmínky přijetí na doktorské studium jsou individuální, protože si je určuje především konkrétní univerzita.

Nevíš jaký obor můžeš studovat?

Naša partnerská univerzita Jönköping University nabízí jak bakalářské tak magisterské obory zcela zdrama. Můžeš si je prohlédnout na profilu školy

Co když stále váhám?

Pokud ještě stále váháš, zda studovat ve Švédsku, můžeš si studium "vyzkoušet" formou letních škol, tzv. summer school. V letních školách se vyučuje v angličtině a zahraniční studenti tu mají možnost pracovat v týmu se studenty z celého světa, zlepšit si své schopnosti a znalosti ve svém oboru i mimo něj a také poznat nové přátele i prostředí.

Studium ve Švédsku, Univerzity ve Švédsku, Práce ve Švédsku 5/5 2
Tato webová stránka zpracovává osobní údaje návštěvníků pomocí souborů cookies a technologie Google Analytics. Stiskem tlačítka „souhlasím“ tímto udělujete svůj souhlas se zpracováním vašich osobních údajů pomocí souborů cookies a technologie Google Analytics. Podrobnější informace o zpracování osobních údajů návštěvníků prostřednictvím souborů cookies nejdete zde. Podrobnější informace o zpracování osobních údajů návštěvníků prostřednictvím technologie Google Analytics nejdete zde.