Systém vzdělání ve Švédsku

Jaký je systém vzdělání ve Švédsku?

  • University a vysoké školy jsou ve Švédsku zcela bezplatné. Vzhledem ke štědrému sociálnímu systému jsou běžné různé finanční podpory (na bydlení, dopravu, učebnice), které se pohybují v řádech tisíců SEK/měsíc.
  • Učitelé se na vysokých školách běžně oslovují křestním jménem. Tykání ve švédštině neexistuje, ale kdyby existovalo, tak by se jim určitě i tykalo.:)
  • Velký důraz je kladen na praktickou část výuky, domácí a týmovou práci. Semestr je rozdělen do několika částí, každá část je zakončena obdobou našeho zkouškového období (ale kratší). Některé předměty trvají celý semestr, jiné třeba jen třetinu. Úroveň vysokých škol ve Švédsku je velmi vysoká.
 
 

Studijní programy

Bakalář

Magistr

PhD

Program bakalář je 3leté studium, které vede k titulu BA nebo BSc. Toto studium Ti poskytne teorii a praxi potřebnou pro okamžitý nástup do zaměstnání, či dostatek akademických zkušeností, abys mohl pokračovat v dalším stupni vzdělání.

Program magistr je 2leté studium ukončené titulem MA nebo MSc. V případě švédských univerzit může ale tento typ programu trvat jenom jeden rok! Toto studium Ti poskytne užší zaměření v oboru, který jsi studoval na bakalářském stupni.

Program PhD je zpravidla 4leté doktorandské studium. Toto studium je ve Švédsku zaměřené ve velké míře na výzkum, který vyústí do závěrečné dizertační práce. Zahrnuje tedy výzkum, vyučování vlastních lekcí, práci na oddělení školy, zahraniční cesty a podobně. I tento typ studia je ve Švédsku bezplatný.

Studium ve Švédsku, Univerzity ve Švédsku, Práce ve Švédsku 5/5 2
Tato webová stránka zpracovává osobní údaje návštěvníků pomocí souborů cookies a technologie Google Analytics. Stiskem tlačítka „souhlasím“ tímto udělujete svůj souhlas se zpracováním vašich osobních údajů pomocí souborů cookies a technologie Google Analytics. Podrobnější informace o zpracování osobních údajů návštěvníků prostřednictvím souborů cookies nejdete zde. Podrobnější informace o zpracování osobních údajů návštěvníků prostřednictvím technologie Google Analytics nejdete zde.