Vzdělání ve Švédsku

V čem se švédský systém studia liší od toho českého?

  • Na základě spolupráce s různými významnými společnostmi mohou studenti již během studia řešit skutečné případové studie
  • Důraz je kladen na schopnost sebeprezentace, na obhajobu vlastního názoru a praktické využití teoretických znalostí
  • Velká nabídka odborného vzdělávání s dobrou návazností na univerzitní programy
  • Vzdělávací systém je založený na rozvíjení kritického a praktického myšlení prostřednictvím řešení úloh z reálného života
  • Velký důraz je kladen na skupinovou práci
  • Školy obvykle poskytují pestré mimoškolní aktivity pro své studenty i prostřednictvím sítě studentských organizací
Studium ve Švédsku, Univerzity ve Švédsku, Práce ve Švédsku 5/5 2
Tato webová stránka zpracovává osobní údaje návštěvníků pomocí souborů cookies a technologie Google Analytics. Stiskem tlačítka „souhlasím“ tímto udělujete svůj souhlas se zpracováním vašich osobních údajů pomocí souborů cookies a technologie Google Analytics. Podrobnější informace o zpracování osobních údajů návštěvníků prostřednictvím souborů cookies nejdete zde. Podrobnější informace o zpracování osobních údajů návštěvníků prostřednictvím technologie Google Analytics nejdete zde.